A3 Bedrijfskleding & Veiligheid, voor zichtbaar resultaat!

Een goede handbescherming is uiterst belangrijk in iedere werkomgeving. Handen zijn immers nog steeds het belangrijkste “werkinstrument” en dienen als zodanig ook goed beschermd te worden tegen een breed spectrum van mogelijke risico’s. Bij de keuze van een geschikte handbescherming is een grondige analyse van de werkzaamheden zeer belangrijk om tot de juiste selectie van materiaal te komen.

Het uitgebreide handschoenenpakket van A3 Bedrijfskleding & Veiligheid komt u hierin ruimschoots tegemoet. Bij een juiste toepassing bieden elk van de verschillende types handbescherming u dan ook een optimale bescherming tegen een aantal specifieke gevaren in uw werkomgeving.

Met betrekking tot de veiligheidshandschoenen kunnen een drietal categorieën worden onderscheiden:

Categorie CE I: Minimale risico's

Handschoenen ontworpen en gefabriceerd om te beschermen tegen:

  • Kleinere mechanische behandelingen
  • Onderhoudsproducten die weinig schadelijk zijn]
  • Warmte < 50ºC
  • Niet extreme koude

Categorie CE II: Middelmatige risico's

  • Bescherming tegen middelmatige gevaren bijv. snijbestendige veiligheidshandschoenen
  • Bescherming tegen mechanische risico's

Categorie CE III: Hoge risico's

Handschoenen ontworpen en gefabriceerd om te beschermen tegen:

  • Koude tot –50ºC
  • Warmte tot 100ºC
  • Irriterende chemische producten
  • Radio-actieve producten

Contact

0572 - 39 40 57
0572 - 39 40 58
info@a3bedrijfskleding.nl

Vestigingen

Handelsweg 11-C
8152 BN Lemelerveld
Praamstraat 26
8102 HM Raalte

Postadres

Postbus 30
8150 AA Lemelerveld